Main Banner Image Main Banner Image
Momota Enterprise Sale badge image
Saki Miniket Rice

Saki Miniket Rice

৳ 54.00 ৳ 55.00

1 KG

Momota Enterprise Sale badge image
Deshi Onion

Deshi Onion

৳ 23.00

500 g

Momota Enterprise Sale badge image
Molla Salt

Molla Salt

৳ 23.00 ৳ 25.00

1 KG

Momota Enterprise Sale badge image
Bashundhara Toilet Tissue

Bashundhara Toilet Tissue

৳ 200.00 ৳ 240.00

12 Pieces

Anchor Dal

Anchor Dal

৳ 48.00 ৳ 50.00

1 KG

Seylon Family Blend Tea ( Poly)

Seylon Family Blend Tea ( Poly)

৳ 200.00 ৳ 210.00

400 Gm

Moshur Dal (B Grade) (মসুর ডাল)

Moshur Dal (B Grade) (মসুর ডাল)

৳ 88.00

1 Kg

Aathash Rice (২৮ চাল)

Aathash Rice (২৮ চাল)

৳ 54.00 ৳ 55.00

1 Kg

Momota Enterprise Sale badge image
Rupchanda Chinigura Rice( চিনিগুড়া চাল)

Rupchanda Chinigura Rice( চিনিগুড়া চাল)

৳ 120.00 ৳ 130.00

1 kg

Momota Enterprise Sale badge image
Chashi Chinigura Rice ( চিনিগুড়া চাল)

Chashi Chinigura Rice ( চিনিগুড়া চাল)

৳ 125.00 ৳ 130.00

1 kg

Momota Enterprise Sale badge image
Pran Chinigura Rice ( চিনিগুড়া চাল)

Pran Chinigura Rice ( চিনিগুড়া চাল)

৳ 125.00 ৳ 130.00

1 kg

Momota Enterprise Hot badge
Oreo Biscuit

Oreo Biscuit

৳ 90.00 ৳ 100.00

137 gm

Onion ( Deshi)

Onion ( Deshi)

৳ 45.00

1 kg

Potato

Potato

৳ 20.00

1 kg

Loose Big Moshur Dal (মসুর ডাল)

Loose Big Moshur Dal (মসুর ডাল)

৳ 45.00

500 g

Loose Sugar  (চিনি)

Loose Sugar (চিনি)

৳ 78.00

1 kg

Momota Enterprise Sale badge image
Fortune Basmati Rice (বাসমতি)

Fortune Basmati Rice (বাসমতি)

৳ 290.00 ৳ 306.00

1 kg

Bashundhara Soyabean Oil

Bashundhara Soyabean Oil

৳ 302.00

2 LTR

Bashundhara Soyabean Oil

Bashundhara Soyabean Oil

৳ 153.00

1 LTR

Momota Enterprise Hot badge
Bashundhara Soyabean Oil

Bashundhara Soyabean Oil

৳ 728.00

5 LTR

Bashundhara  Atta

Bashundhara Atta

৳ 81.00

2kg

Bd Chanachur

Bd Chanachur

৳ 60.00

300G

Meril Baby Lotion

Meril Baby Lotion

৳ 230.00

200 ML

Vim Dishwash Liquid Poly Cap

Vim Dishwash Liquid Poly Cap

৳ 50.00

250 ML

Surf Excel Detergent Powder

Surf Excel Detergent Powder

৳ 99.00

500 gm

Sprite

Sprite

৳ 65.00

1.25 LT

Shan Tandoori Spice Mix

Shan Tandoori Spice Mix

৳ 95.00

50 gm

Rupchanda Soyabean Oil (সয়াবিন)

Rupchanda Soyabean Oil (সয়াবিন)

৳ 435.00

3 LT